GDPR

Privatlivs politik og fortrolighed

Hjære frugt & Grønt behandler kun almindelige firma og personoplysninger.

Vi opbevare typisk kun følgende oplysninger, som udelukkende er til brug for vores samhandel med kunden:

Firmanavn, adresse, telefon nr. e-mail

Kundenummer, kunde att., EAN nr. CVR nr.

Oplysninger gemmes ifølge regnskabsloven i 5 år

Jf. EU persondataforordningen har du ret til følgende:

Modtage oplysninger om vores behandling af dine oplysninger

Få indsigt i dine personoplysninger

Få rettet urigtige oplysninger

Få personoplysninger slettet

Retten til at gøre indsigelser mod at dine oplysninger anvendes til direkte markedsføring eller profilering

Retten til at klage til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk

 

Vi beskytter vores data mod uautoriseret adgang, og vi videregiver ikke personoplysninger til 3. mand. Alle data opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere.

Hjære frugt & grønt kan dog videregive firma og almindelige person oplysninger til ekstern databehandling. Herunder statsautoriteret revisor.